Doneer aan TPO
 

NOS verspreidt opnieuw desinformatie door opnieuw tekstboek propaganda

Feiten kwamen weer eens niet uit, dus framen, op uw kosten

Door: Bert Brussen, 18:20, 08 juni 2018

Foto: diverse NOS op 3-lezers.

 

Kijk die NOS even opnieuw nepnieuws maken. Om het SCP-rapport waaruit blijkt dat Nederlandse moslims steeds meer moslim zijn geworden (en er dus helemaal niets terecht is gekomen van die secularisering onder moslims die als vanzelf zou gaan) op links-ideologische, politiek-correcte deugwijze te kunnen framen doet de NOS net alsof de opmerking in het rapport dat moslims mede door een vijandige houding in de maatschappij nog religieuzer zijn geworden de kern van het hele rapport is.

Zie screenshotje van de NOS-site:

 

 

Het staat gewoon in de tweede zin van de eerste alinea: “Dat komt voor een deel door de toegenomen spanningen tussen moslims en niet-moslims en als gevolg daarvan een gevoel van uitsluiting.” Alsof het SCP expliciet heeft onderzocht waarom moslims nog strenger zijn gaan geloven en hoe de maatschappij zich daartoe verhoudt en dat nu in een rapport heeft gepubliceerd.

Framing

Maar één blik op de website van het SCP is al voldoende om te zien dat het rapport daar helemaal niet over gaat. Het SCP heeft juist keurig objectief uitgezocht of en hoeveel meer welke moslimgroepen zijn gaan geloven, vervolgens keurig gedetailleerd beschreven op welke manieren een en ander aantoonbaar is, netjes uitgewerkt wat ‘geloven’ in dat opzicht allemaal betekent en verder wat de verhouding is ten opzichte van bijvoorbeeld andere groepen in de samenleving.

Op de site van het SCP waar het onderzoek is samengevat komt het ‘waarom’ niet eens ter sprake terwijl het bij de NOS zo’n beetje opening is van de lead. En in het rapport zelf zijn het hooguit wat bijzinnen in één alinea (het citaat dat bij de NOS al in de tweede alinea staat komt in het SCP-rapport pas terug in de slotbeschouwing op pagina 15) de slotbeschouwing) en wordt het in het onderzoek zelf eenmalig genoemd als één van de mogelijke oorzaken, dus niet ‘de’ oorzaak zoals de NOS het hier krampachtig probeert te framen.

Bunkerharde feiten terzijde geschoven

Bovendien wordt deze ‘oorzaak’ in het SCP-rapport (pdf) geannoteerd: die opvatting over ‘oorzaken’ is afkomstig van een wetenschappelijke studie van onder anderen dr. Martijn de Koning en co. van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ten eerste is dat dus maar één wetenschappelijke opvatting en ten tweede is Martijn de Koning bewezen niet de meest objectieve wetenschapper van Nederland.

Deze bunkerharde, onderbouwde en bewijsbare feiten maken voor de politiekcorrecte NOS zoals gebruikelijk weer eens helemaal niets uit. Als de feiten niet uitkomen, omdat dan ook de te zenden boodschap niet uitkomt, dan worden die feiten gewoon genegeerd, aangepast of weggemoffeld. Zoals ook de uitspraken van president Trump zonder enige schroom werden misbruikt om haat te kunnen zaaien omdat het de NOS nou eenmaal niet goed uitkwam om die uitspraken in de juiste context te plaatsen (‘maar is allemaal schuld van Reuters hoor!’).

Boel bij elkaar houden

Inmiddels hebben honderdduizenden lezers, NOS.nl is één van de grooste nieuwssites van Nederland en alleen NU.nl trekt nog meer bezoekers, dit ‘nieuws’ gelezen (het staat ook op NOS Teletekst, nog altijd veelgelezen) en omdat dit brave middelmatige maar immer deugende Nederland het liefste wil verbinden en bruggenbouwen desnoods op kosten van waarheid gelooft 80% van die honderduizenden lezers ook direct wat er staat. De NOS is immers betrouwbaar, integer en heeft altijd gelijk, wie heeft het niet al van jongs af aan geleerd? Then again, wie heeft er niet van jongs af aan geleerd dat ‘de boel bij elkaar houden’ belangrijker is dan ‘ongenuanceerd roeptoeteren’, waar het vermelden van feiten in Nederland niet zelden demoniserend mee wordt aangeduid? De journalisten van de NOS duidelijk wel. Die zijn altijd weer iets meer activist en moralist en iets minder journalist.

Communistische staatsmediale praktijken

En zo betaalde u als belastingbetaler wéér vrolijk mee aan wéér links ideologische propaganda via wéér Staatskanalen door middel van wéér desinformatie. Je gaat je zo langzamerhand toch afvragen wanneer deze communistische staatsmediale praktijken eindelijk eens ophouden. En wanneer al die dappere overdadig door de EU gesubsidieerde ‘nepnieuwsbestrijders’ zich eens gaan richten op de NOS.

Kan het SCP daar niet eens onderzoek naar doen, naar het propagandistische desinformatiegehalte van de pro-multiculturele en islamofiele links-ideologische maar beslist niet objectieve moralistische nieuwsorganisatie NOS? Dat zou nou eens écht goede besteding van belastinggeld zijn.


 

Steun direct Bert Brussen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
 
 
Toon / Verberg Reacties