Doneer aan TPO
 

Waarom doneren voor Sietske Bergsma een uitstekend idee is

Meer, meer, meer, Sietkste Bergsma op TPO

Door: , 15:27, 23 juni 2017

Meer, meer, meer, Sietkste Bergsma op TPO

 

“Wat er aan de hand lijkt, is dat er op het hoge podium van de liberale rechtstaat een pathetisch toneelstukje ‘vrouwenrechten’ wordt opgevoerd, het zoveelste, om af te leiden van de echte degradatie die hier gaande is, die van het Duitse (en Europese) volk tot een vreugdeloos, gehoorzaam collectief, dat hand in hand met islam en EU moet voortmarcheren. Het is niet vrouwonvriendelijkheid die hun interesseert – niets juichen ze meer toe dan de hijab – maar het verhullen van hun werkelijke politieke bedoelingen die inmiddels van alles kunnen zijn behalve wat ze beweren.

De politieke smokkelroutes van rancuneus links lopen tegenwoordig doodleuk, bijna sadistisch, via uitgerekend de hard bevochten verworvenheden van een vrije samenleving, dat als een lopend buffet fungeert voor het verder inperken van die vrijheid. “Vrouwen moeten vrij zijn” (wat ze al waren) en vervolgens “wij beslissen hoe”.

Dit ‘links’, dat in de Verenigde Staten zelfs nog ‘liberal’ heet, heeft met vrijheid en gelijkheid natuurlijk niets meer te maken, laat staan met de aanpak van seksisme, wat het vellen van een waardeoordeel is op grond van iemands geslacht, precies wat zij doen door vrije, commerciële expressie langs hun morele meetlat te leggen.

De vrouw als lustobject, de vrouw als icoon, kwetsbaar en naakt – maar altijd in charge. Nu moeten we weer Victoriaans zijn van links, langs de pastoor om de roklengte te meten, alles is op zijn kop gezet.”

 

Aldus Sietske Bergsma in haar meest recente column op TPO. Een column die mede mogelijk wordt gemaakt door uw gulle giften.

Meer, meer, meer Sietske Bergsma op TPO! Nu weet u weer waarom.

DONEER NU!

 
 
 

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace